<<نه به گذشته می بایست فکرکنم و نه به آینده. گذشته شبیه کتابی بود تلخ و شیرین که حتی خواندن یک سطرش شهامتم را از بین می برد و قدرتم را زایل می کرد. آینده کتاب نانوشته ی کاملا سفیدی بود.شبیه دنیا پس از طوفان نوح.>>

 

ما بی عشق، ما بی شور، ما بی امید، ما بی میل به استقامت و قدرت ورزیدن، ما بی لبخند، ما بی تحمل و تاب آوری، ما بی نبوغ، ما بی اشتیاق، ما بی دلیلی برای تلاش کردن، آنچنان زنده نیستیم. 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

روزمرگی با کتاب میرزانوشت شرکت تبلیغاتی بهنما | 28426529 021 اقتصاد برتر پلاس کنکوری دکتر شهرام شهسوارانی گروه فرهنگی اسرا انتشارات دانشگاه بهار نیوز فوووری